Nhà chụp gà: kiến trúc tạo hình khác thường trong xóm làng dân tộc Ha-ni


  

Nhà ở của dân tộc Ha-ni chủ yếu có 2 loại nhà trên mặt đất là nhà chụp gà và nhà đất. Hình nhà chụp gà như chiếc lồng gà úp ngược trên mặt đất. Đầm đất làm tường, dùng 4 cây cột giữa xuyên lỗ mộng chống lấy xà giữa, hai đầu hồi tường dùng chạc chống lấy xà nóc, lấy cây nứa làm rui mè, cỏ gianh lợp mái.

Nhà ở dân cư dân tộc Ha-ni Phổ Nhĩ và Nguyên Dương nói chung là nhà chụp gà, nhà đầm đất làm tường, cây dẻ làm cột, nhà thấp chống được gió và tăng độ ấm trong nhà, chống gió chống hoả, đông ấm hè mát.

Điền trung và điền nam là mảnh đất hấp dẫn đập vào mắt người ta và  say mê với mảnh đất đó. Núi A-Ngoã Sơn, núi Ai-Lao Sơn, núi Vô Lượng muôn hình muôn vẻ; bãi bằng Xuyên Hà, bãi bằng Cảnh Cốc, bãi bằng Tư Mao, bãi bằng Mông Lãng xanh đẹp. Nhà tường đất, nhà chụp gà khác thường và nhà sàn tre nứa tưởng như lạc vào cõi mộc vui tươi êm ấm.

Xóm làng dân tộc Ha-ni phần nhiều là dựng trên khu đất sườn đồi hoặc nửa dốc, xung quanh có rừng cây um tùm và nước suối chảy quanh năm. Trước đây, kiến trúc nhà đa phần là 2 loại nhà chụp gà và nhà tường đất. Theo sự phát triển và hợp thành một khối của nền văn hoá, nhà ngói kết cấu gỗ và gạch được thay thế dần nhà chụp gà và nhà tường đất, có số còn xây dựng thành nhà một tầng bê tông cốt thép.

Vân Nam phác họa

đi du lịch

Nhà chụp gà: kiế...

Nhà ở của dân tộc Ha-n...


Kiểm kê Vân Nam c...

11 loại món ăn ngon miệng kèm nhau&n...


Kiểm kê 10 tuyến ...

1. Núi thuốc ( Kiệu Đỉnh&nbs...


Vân Nam say đắm