đi du lịch

Vân Nam mỗi một nơi đều có mộ...

​Mọi người đều biết, Vân Nam được gọi là “Vân Nam mây màu” “Quên hương Vân Lĩnh”, có nhiều mệnh danh là ...

Sông hồ của Vân Nam...

Vân Nam là tỉnh đất liền, bốn xung quanh không gần biển, nhưng lượng nước phong phú, cảnh quan sông ngòi, ao hồ, đầm nước, băng hà kỳ quặc. Trê...

Yến tiệc đặc sắc Phổ Nhĩ...

Yến mã bang ( đoàn người đi buôn bằng ngựa thồ ), yến thạch hộc, yến vần  chè đều có đặc sắc riêng, các món ăn truyền thống thạch hộc, ch&egr...