đi du lịch

Lão Pha Hắc Hà thành phố Man...

Khu bảo vệ thiên nhiên Lão Pha Hắc Hà nằm tại chỗ giao giới xã Trung Sơn với thị trấn Mãnh Ca thành phố Mang Thị, cao nhất trên mặt nước b...

Thôn Chương Lang huyện Mãnh Hả...

“Chương Lang” là ngôn ngữ Thái, “Chương” nghĩa là “ voi”, “Lang” là “lạnh cứng”, dịch thẳng...

Thôn Trác Mộc Lang núi Uy Sơ...

Từng lớp ruộng bậc thang, cây cổ trăm năm cộng thêm hơi sương mù thấp  thoáng thế là làm cho thôn Trác Mộc Lang ẩn náu hết sức thận trọ...

Tiểu Tảo Bá huyện Di Lương th...

Tiểu Tảo Bá là khu tập hợp cảnh quan rừng cây nguyên thuỷ, sông ngòi núi lạ, từng lớp thác nước, ao hồ rừng đá và dáng dấp d&a...