đi du lịch

Yến tiệc đặc sắc Phổ Nhĩ...

Yến mã bang ( đoàn người đi buôn bằng ngựa thồ ), yến thạch hộc, yến vần  chè đều có đặc sắc riêng, các món ăn truyền thống thạch hộc, ch&egr...

Nhà chụp gà: kiến trúc tạo ...

Nhà ở của dân tộc Ha-ni chủ yếu có 2 loại nhà trên mặt đất là nhà chụp gà và nhà đất. H...

Kiểm kê Vân Nam có riêng 11...

11 loại món ăn ngon miệng kèm nhau này chỉ riêng Vân Nam mới có, cho nên chỉ có đến Vân Nam mới có mà ăn, hơn nữa mỗi loại...