đi du lịch

Nhà chụp gà: kiến trúc tạo ...

Nhà ở của dân tộc Ha-ni chủ yếu có 2 loại nhà trên mặt đất là nhà chụp gà và nhà đất. H...

Kiểm kê Vân Nam có riêng 11...

11 loại món ăn ngon miệng kèm nhau này chỉ riêng Vân Nam mới có, cho nên chỉ có đến Vân Nam mới có mà ăn, hơn nữa mỗi loại...

Kiểm kê 10 tuyến đường đi bộ ...

1. Núi thuốc ( Kiệu Đỉnh Sơn )  4040,5m so với mặt nước biển, mùa đông chủ phong tuyết trắng xoá, quang cảnh bãi cỏ núi c...