Phát triển, truyền bá và kế thừa “ Mục não tung ca” của dân tộc Cảnh Phả Lũng Xuyên


  

Tác giả: Mã Cư Lý

Nguồn gốc văn chương: Phát biểu tại “ Nghiên cứu dân tộc tây bắc” kỳ 3 năm 2013

m tắt

Phát triển, truyền bá và kế thừa tiết mục dân tộc trong di sản văn hoá phi vật chất là then chốt bảo vệ di sản văn hoá phi vật chất tiết mục dân tộc, thông qua chải chuốt lịch sử phát triển, truyền bá và kế thừa tiết mục dân tộc, có thể từ đó mà tổng kết và quy nạp một số kinh nghiệm có thể tiếp thu được trong đó, cung cấp nhất định chỗ dựa cho bảo vệ di sản văn hoá phi vật chất. Bài này là một trường hợp đặc biệt “Mục não tung ca” của dân tộc Cảnh Phả huyện Long  Xuyên châu Đức Hồng tỉnh Vân Nam, thông qua chải chuốt và phân tích lịch trình phát triển “Mục não tung ca” của dân tộc Cảnh Phả huyện Long Xuyên, chỉ rõ tinh hoa của khu vực dân tộc, chính phủ, đoàn thể dân gian có tác dụng quan trọng trong bảo vệ truyền bá và kế thừa di sản văn hoá phi vật chất, cần phải trọng thị.

Lấy bài này làm một trường hợp đặc biệt “Mục não tung ca” của dân tộc Cảnh Phả huyện Long Xuyên châu Đức Hồng tỉnh Vân Nam, dự định thông qua chải chuốt và phân tích lịch trình phát triển “Mục não tung ca” của dân tộc Cảnh Phả huyện Long Xuyên để suy xét tiến hành thử phát triển, truyền bá và kế thừa, bảo vệ di sản văn hoá phi vật chất tiết mục dân tộc.

nh hình sôi nổi rầm r mục não tung ca châu Đức Hồng

1. Ý nghĩa văn hoá  Mục não tung ca dân tộc Cnh Ph

1.1. Về hình thức Mục não tung ca

“Mục não tung ca” trong ngôn ngữ Cảnh Phả có nghĩa là “ mọi người  khiêu vũ”. Đó là tiết mục truyền thống lớn nhất của dân tộc Cảnh Phả, thường chọn tổ chức vào ngày chẵn trong 9 ngày sau ngày mười lăm tháng giêng âm lịch hàng năm, thời gian ngày lễ từ 2 đến 4 ngày.

“Mục não tung ca” của dân tộc Cảnh Phả nguyên là lễ mừng truyền thống tập tục văn hoá và tôn giáo hợp làm một khối. Theo sự phát triển của xã hội diễn biến dần thành các loại “mục não” khác nhau. Đại khái có mấy loại sau đây: 1. “Tuế mục não”, tổ chức khi nguồn lợi gia đình tốt tươi, số người thịnh vượng; 2. “Bố đương mục não”, tổ chức khi chinh chiến thắng lợi; 3. “Cống nhiễm mục não”, tổ chức khi anh em ruột tự lập ở riêng; 4. “Đằng khẳng mục não”, tổ chức khi khánh thành chỗ ở nhà mới dựng; 5. “ Không nhiên mục não”, tổ chức khi nhà quý tộc làm hôn lễ cưới vợ lấy chồng; 6. “Đạt như mục não”, tổ chức khi xuất chinh; 7. “Tích mục não”, tổ chức khi đưa tang người chết tuổi cao có tiếng tăm; 8. “ Trục mục não”, tổ chức khi tế 

Vân Nam phác họa

đi du lịch

Nhà chụp gà: kiế...

Nhà ở của dân tộc Ha-n...


Kiểm kê Vân Nam c...

11 loại món ăn ngon miệng kèm nhau&n...


Kiểm kê 10 tuyến ...

1. Núi thuốc ( Kiệu Đỉnh&nbs...


Vân Nam say đắm