Trải nghiệm phi phàm

 • ...

  Lão Pha Hắc Hà thành phố Mang Thị châu Đức Hồng

  Khu bảo vệ thiên nhiên Lão Pha Hắc Hà nằm tại chỗ giao giới xã Trung Sơn với thị trấn Mãnh Ca thành phố Mang Thị, cao nhất trên mặt nước b...

 • ...

  Thôn Chương Lang huyện Mãnh Hải Xi-shuang-ban-na

  “Chương Lang” là ngôn ngữ Thái, “Chương” nghĩa là “ voi”, “Lang” là “lạnh cứng”, dịch thẳng...

 • ...

  Thôn Trác Mộc Lang núi Uy Sơn Đại Lý

  Từng lớp ruộng bậc thang, cây cổ trăm năm cộng thêm hơi sương mù thấp  thoáng thế là làm cho thôn Trác Mộc Lang ẩn náu hết sức thận trọ...

 • ...

  Tiểu Tảo Bá huyện Di Lương thành phố Chiêu Thông

  Tiểu Tảo Bá là khu tập hợp cảnh quan rừng cây nguyên thuỷ, sông ngòi núi lạ, từng lớp thác nước, ao hồ rừng đá và dáng dấp d&a...

 • ...

  Vân Nam mỗi một nơi đều có một tên đẹp

  ​Mọi người đều biết, Vân Nam được gọi là “Vân Nam mây màu” “Quên hương Vân Lĩnh”, có nhiều mệnh danh là ...

 • ...

  Sông hồ của Vân Nam

  Vân Nam là tỉnh đất liền, bốn xung quanh không gần biển, nhưng lượng nước phong phú, cảnh quan sông ngòi, ao hồ, đầm nước, băng hà kỳ quặc. Trê...

 • Vân Nam phác họa

  đi du lịch

  Lão Pha Hắc Hà th...

  Khu bảo vệ thiên nhiên Lão ...


  Thôn Chương Lang h...

  “Chương Lang” là ngô...


  Thôn Trác Mộc Lan...

  Từng lớp ruộng bậc thang, cây cổ trăm năm cộ...


  Vân Nam say đắm