Lễ trẻ sinh đôi Mặc Giang


  

Thời gian: Mồng 1, mồng 2 thang 5

Địa điểm: Huyện Mặc Giang

Thời gian: Mồng 1, mồng 2 thang 5

Địa điểm: Huyện Mặc Giang

Mặc Giang là huyện tự trị dân tộc Ha-ni duy nhất toàn quốc, trong 12 hệ    nhánh dân tộc Ha-ni thì có 9 hệ nhánh 22 vạn người cư trú tại Mặc Giang, chiếm 62% dân số trong toàn huyện, có tiếng đẹp là “Quê hương Ha-ni”. Bắc chí tuyến xuyên qua phố và chia huyện thành 2 phần, một nửa nằm tại ôn đới bắc, một nửa nằm tại nhiệt đới, do vâỵ có tên đẹp là “ Thành chí tuyến”. Trong khu vực Mặc Giang có 1200 đôi trẻ sinh đôi sinh sống, chỉ riêng xóm  làng ven bắc chí tuyến là có 600 đôi, mật độ sinh đôi lớn trên thế giới hiếm thấy, do vậy mệnh danh là “ Gia đinh sinh đôi”.

Mặc Giang là đốt quan trọng trên đường đại đạo quốc tế Côn Băng (Côn Minh-Băng Cốc ), đường quốc lộ 213 và đường liên tỉnh 218 giao nhau qua đất huyện, cách Côn Minh 264 km, Phổ Nhĩ 159 km, Cảnh Hồng 275 km. Mồng 1, mông 2 tháng 5 hàng năm, Mặc Giang đều tổ chức lễ thái dương Ha-ni lễ sinh đôi quốc tế bắc chí tuyến Mặc Giang Trung Quốc, rất hoan  nghênh bạn đến trải nghiệm tình Ha-ni lãng mạn, cảm thụ thành chí tuyến thần kỳ, tình cờ gặp những đôi trẻ sinh đôi mê người!

Vân Nam phác họa

đi du lịch

Lão Pha Hắc Hà th...

Khu bảo vệ thiên nhiên Lão ...


Thôn Chương Lang h...

“Chương Lang” là ngô...


Thôn Trác Mộc Lan...

Từng lớp ruộng bậc thang, cây cổ trăm năm cộ...


Vân Nam say đắm