Yến tiệc đặc sắc Phổ Nhĩ


  

Yến mã bang ( đoàn người đi buôn bằng ngựa thồ ), yến thạch hộc, yến vần  chè đều có đặc sắc riêng, các món ăn truyền thống thạch hộc, chè, hoàng tinh, bọc áo tơi, thuyền biển, côn trùng, gà, cừu, cá, châu bò có có sự nâng cao mới mẻ.

Tên thức ăn mã bang có bầu không khí lịch sử: ổ phượng hoàng, thuyền vạn năm, tình ca mã bang, tiếng chuông lạc đà, bách hoa tiên tử, dương xuân bạch tuyết, mặt trăng mọc lên, tiểu hà hồng vĩ, du sơn ngoạn thuỷ, phong hồi lộ chuyển, lấy hạt dẻ trong lửa, ca tô phổ nhĩ, cát căn mật thuỷ, ượu nồi đồng Phổ Nhĩ, hồng quả tình Phổ Nhĩ, kết hợp thành một văn hoá lịch sử mã bang với  các món ăn.

Yến thạch hộc là dùng 9 loại cỏ tiên lớn và thạch hộc vỏ sắt của Trung Quốc  làm nguyên liệu chính để chế biến

Yến vần chè là lấy chè Phổ Nhĩ làm nguyên liệu chính để chế biến và có những món ăn sau đây: Trà viên dũng động, dầu chè tơ đới, gà gáy cảnh mại, thiên niên giang ngư, bít tết cừu vô lượng, thịt bò hoa chè, trà sắc bát quái,  óc đậu gà Phổ Nhĩ, sơn chân trà vần, ca tô Phổ Nhĩ, thái hà mãn thiên, lục chi bình.

Vân Nam phác họa

đi du lịch

Lão Pha Hắc Hà th...

Khu bảo vệ thiên nhiên Lão ...


Thôn Chương Lang h...

“Chương Lang” là ngô...


Thôn Trác Mộc Lan...

Từng lớp ruộng bậc thang, cây cổ trăm năm cộ...


Vân Nam say đắm