Lễ hắt nước dân tộc Thái


  

Thời gian: Chung tuần tháng 4, tháng 6 lịch Thái

Địa điểm: Xi-shuang-ban-na, Đức Hồng

Lễ hắt nước trở thành một loại tập tục dân tộc lưu truyền cho đến nay đã vài trăm năm. Đến ngày lễ là già trẻ trai gái dân tộc Thái ăn mặc quần áo rực rỡ, mỗi một phụ nữ gánh một gánh nước trong tẩy trần cho tượng phật để cầu phật bảo hộ. “ Tắm phật” xong, mọi người hắt nước lẫn nhau, tỏ ý chúc phúc nhau, mong rằng dùng nước thiêng liêng và trong sạch cuốn đi bệnh tật và tai nạn. Từng đám nam nữ thanh niên dùng các loại đồ đựng nước ào lên trên đường  và ngõ phố đuổi nhau nô đùa. “ phóng bụi nước, nhà Thái vượng”, “hắt ướt thân thể, hành phúc suốt đời”. Từng bông nước nở ra trên không tượng trưng tốt lành, hạnh phúc và khoẻ mạnh, mọi người hắt cho thoả thích, té cho thoả thuê, tiếng cười kèm theo bụi nước hết đợt này đến đợt khác.

Vân Nam phác họa

đi du lịch

Lão Pha Hắc Hà th...

Khu bảo vệ thiên nhiên Lão ...


Thôn Chương Lang h...

“Chương Lang” là ngô...


Thôn Trác Mộc Lan...

Từng lớp ruộng bậc thang, cây cổ trăm năm cộ...


Vân Nam say đắm