Sông hồ của Vân Nam


  

Vân Nam là tỉnh đất liền, bốn xung quanh không gần biển, nhưng lượng nước phong phú, cảnh quan sông ngòi, ao hồ, đầm nước, băng hà kỳ quặc. Trên đất Vân Nam phân bố hơn 600 con sông to nhỏ, chúng thuộc về 6 hệ thống nước lớn là sông Trường Giang ( sông Kim Sa Giang ), sông Chu Giang ( sông Nam Bàn Giang ), sông Hồng Hà ( sông Nguyên Giang ), sông Lan Thương Giang ( sông Mê Công ), sông Nộ Giang ( sông Sa-er-wen Giang ), sông Yi-luo-wa-di Giang, cùng chảy vào Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Riêng sông Chu Giang và sông Hồng Hà là có đầu nguồn nằm trong tỉnh Vân Nam, còn lại đều là dòng sông quá cảnh. Sông Nộ Giang, sông Lan Thương Giang, sông Hồng Hà, sông Thuỵ Lệ Giang ( hệ nươc sông Yi-luo-wa-di Giang ) là dòng sông quốc tế, nhất là sông Lan Thương Giang chảy qua các nước Lào, Mi-an-ma, Thái Lan, Cam-pu-chia, Việt Nam, do vâỵ được gọi là “Danube phương đông”. Trong một tỉnh có 6 hệ thống nước lớn và thuộc về hai đại dương, 4 dòng sông là dòng sông quốc tế, điều này trên thế giới rất ít khi gặp.

Vân Nam còn có hàng trăm ao hồ nước ngọt trên núi cao, diện tích trên 1km2 là có 37 chiếc, là một trong những tỉnh có ao hồ nhiều nhất của Trung Quốc. Trong đó nhiều ao hồ có tiếng trong nước và nước ngoài, được gọi là “ Viên ngọc cao nguyên”, ví dụ như 9 hồ lớn là hồ Điền Chì, hồ Dương Tông Hải, hồ Phủ Tiên, hồ Tinh Vân, hồ Kỷ Lộc, hồ Dị Long, hồ Nhĩ Hải, hồ Trình Hải, hồ Lô Cô. Những hồ này đa phần là hồ cấu tạo bởi tầng gẫy sụt xuống, bốn xung quanh thường là núi vây quanh, cảnh hồ núi in bóng rất thú vị. Nước hồ trong veo, lợi cho tôm cá sinh sôi nảy nở, vừa lợi cho việc điều  hoà khí hậu, có thể dẫn nước tưới ruộng, có thể thông tuyền bè, do vậy nhiều chỗ trở thành khu danh lam thắng cảnh có phong cảnh đẹp đẽ.

 Nước suối Vân Nam phân bố rông rãi, riêng suối nước nóng là có hơn 1200 cái, chiêm khoảng 1/3 tổng số nuối nước nóng toàn quốc, đứng đầu toàn quốc. Hầu như huyện nào cũng có suối nước nóng và lưu lượng nước lớn, nước   nóng chảy ra hàng năm khoảng 360 triệu m3, đứng thứ 2 toàn quốc. Ở đây có “Thành suối nước nóng” nổi tiếng – Côn Minh, “Thành nước nóng” – Nhĩ Nguyên, “Quê hương đất nóng” – Đằng Xung.

Vân Nam phác họa

đi du lịch

Lão Pha Hắc Hà th...

Khu bảo vệ thiên nhiên Lão ...


Thôn Chương Lang h...

“Chương Lang” là ngô...


Thôn Trác Mộc Lan...

Từng lớp ruộng bậc thang, cây cổ trăm năm cộ...


Vân Nam say đắm