Vân Nam mỗi một nơi đều có một tên đẹp


  

Mọi người đều biết, Vân Nam được gọi là “Vân Nam mây màu” “Quên hương Vân Lĩnh”, có nhiều mệnh danh là “Vương quốc động vật” “Vương quốc thực vật” “ Vương quốc kim loại màu” “Quê hương cây thuốc”. Cụ thể đến từng huyện, thành phố đều có tên đẹp tương ứng

Côn Minh

Thành phố Côn Minh: Hưởng tên đẹp là “ Xuân thành” “ Hoa Đô ( đô thị hoa)”

Khu Ngũ Hoa: Có tên đẹp là “ Khu văn hoá”

Khu Bàn Long: Có tên là “Khu mậu dịch”

Khu Tây Sơn: Có tên đẹp là “ Một nửa sơn thủy một nửa phố”

Khu Quan Độ: Đã từng có tên là “ Huyện thứ nhất Vân Nam”

Khu Trình Cống: Được mệnh danh là “ Huyện thứ nhất hoa cỏ Trung Quốc”

Khu Đông Xuyên: Có tên đệp “ Quê hương Lron gallstone” và tên đẹp “ Đồng Đô Thiên Nam ( Đô thị đồng Thiên Nam )”

Khu Tấn Ninh: Được mệnh danh là một trong “ Bốn đô thị Phốt pho lớn thế giới”, đứng đầu “ Quặng Phốt pho Tam Dương” Trung Quốc

Thành phố An Ninh: Được mênh danh là “ Đất báu Đường Xuyên, liên nhiên kim phương”

Huyện Phú Dân: Có tên là “ Chìa khóa Điền Bắc”

Huyện Tung Minh: Có tên đẹp là “ Kho lương thực Điền Trung” “ Quê hương Hoa Đăng” “Quê hương Long Sư”.

Huyện Lộc Khuyến: Được mệnh danh là “ Quê hương ca Di vũ Mèo”

Huyện Tầm Điện: Được mệnh danh là “ Trung tâm Điền Đông Bắc”

Khúc Tịnh

Thành phố Khúc Tịnh: Có tên là “ Chìa khoá Điền ( Vân Nam ) Kiềm ( Quý Châu” “ Yết hâu Vân Nam”

Huyện La Bình: Có tên là “ Quê hương hoa cải dầu”

Huyện Sư Tông: Được gọi là “Quê hương vật nhau”

Huyện Lục Lương: Có tên “ Viên ngọc Điền Đông”

Huyện Phú Nguyên: Được gọi là “ Quê hương Konjac”

Huyện Hội Trạch: Được gọi là “Quê hương Tiền Vương”, “ Viên ngọc chói mắt đỉnh núi Ô Mông”

Huyện Tiêm Ích: Được gọi là “ Chìa khoá nhập Điền”, “ Châu thứ nhất nhập Điền”

Chiêu Thông

Thành phố Chiêu Thông: Thường được gọi là “Xuân thành thứ hai” “ Tiểu Côn Minh”, Có tên “ Chìa khoá Nam Điền, yết hầu Tây Thục”

Khu Chiêu Dương: Có tên là “ Tam giác vàng tài nguyên”, có tên đẹp “ Quê hương hạc cổ đen Trung Quốc”

Huyện Lỗ Điện: Có tên đẹp là “ Khí hậu lập thể cao nguyên gió mùa”.

Huyện Đại Quan: Được gọi là “ Quê hương thác nước Trung Quốc”

Huyện Diêm Tân: Được gọi là “ Chìa khoá Điền Xuyên”, “ Viên ngọc trên đường thông Điền Xuyên” của Trung Quốc

Huyện Thuỷ Phú: Có tên đẹp là “ Cảng thứ nhất sông Vạn Lý Trường Giang, cửa cổng nam bắc bảy sắc Vân Nam”, tên đẹp “ Đô thị suối nước nóng, Thủy  Phú lãng mạn”.

Huyện Xảo Gia: Được gọi là “ Quê hương thuỷ trấn phường”, người ta gọi là “ Viên ngọc bờ sông Kim Sa Giang, thành phố bờ hồ hồ phẳng trên núi cao   vùng cận nhiệt đới”

Huyện Trấn Hùng: Đã từng được gọi là “ Cổ bang đại hùng ”, trên lịch sử đượng cùng hưởng tên đẹp với Đằng Xung của Điền Tây là “ Kim Đằng Việt, ngân Trấn Hù[FS:Page]ng”

Huyện Thuỷ Thiện: Được gọi là “ Quê hương anh hùng”

Huyện Tuy Giang: Có tên “ Trúc Hải Tân Thành”

Ngọc Khê

Thành phố Ngọc Khê: Có tên đẹp là “ Kho lương thực Điền Trung” “ Quê hương thuốc lá Vân Nam”.

Khu Hồng Tháp: Được gọi là “ Bình phong tỉnh lỵ”

Huyện Nga Sơn: Có tên là “ Lâm quận nham ấp, bình phong phía nam tỉnh lỵ”

Thông Hải: Có tên là “ Thiên lý lai long phúc địa tại, tiền môn tam hà hội nhập giang”

Huyện Dịch Môn: Có tên “ Dịch Môn quê nấm”

Huyện Hoa Ninh: Được gọi là “ Quê hương suối Trung Quốc”

Huyện Giang Xuyên: Được gọi là “ Ngọc bích Điền Trung” và “ Quê hương nước cao nguyên”

Huyện Tân Bình: Được gọi là “ Quên hương Thái Eo Hoa”

Huyện Nguyên Giang: Được gọi là “ Thái Dương Thành”, “ Phòng ấm thiên nhiên”

Hồng Hà

Châu Hồng Hà: Có tên đẹp là “ Cảng buôn bán Điền Nam” “ Trâu Lỗ Điền Nam” “ Danh bang Văn Hiến”... Được gọi là “ Kho Gen sinh vật Điền Nam”

Huyện Hồng Hà: Có tên là “ Kiều hương”

Thành phố Cá Cựu: Có tên là “ Tích Đô ( đô thị thiếc)”

Thành phố Mông Tự: Được gọi là “ Quê hương bún qua cầu Trung Quốc”, “ Quê hương thạch lựu Trung Quốc”

Khai Viễn: Có tên là “ Phòng ấm thiên nhiên”

Huyện Kiến Thuỷ: Có tên là “ Danh bang Văn Hiến” “ Trâu Lỗ Điền Nam”

Huyện Thạch Bình: Được gọi là “ Danh bang Văn Hiến” “ Quê hương cam quít” “ Quê hương mơ tây” “ Quê hương cả cơm giàu cá” “ Quê hương đậu phụ” “ Quê hương ca vũ”.

Huyện Lục Xuân: Được gọi là “ Quê hương núi Ha-ni sơn”

Huyện Hà Khẩu: Được gọi là “ Viên ngọc Điền Nam”

Huyện Kim Bình: Có tên đẹp là “ Núi cao bao nhiêu, nước cao bao nhiêu, ruộng bậc tháng cao bấy nhiêu”.

Huyện Bình Biên: Được gọi là “ Kho Gen động thực vật” “ Viện thẩm mỹ  thiên nhiên” và xuân thành phía nam nhất Trung Quốc

Thành phố Di Lặc: Có tên đẹp là “ Quê hương thuốc lá, kho lương thực Điền Nam, quê hương đường mía và quê hương nho cao nguyên”

Văn Sơn

Châu Văn Sơn: Có tên là “ Cửa nam Điền Đông” “ Hành lang Điền Quế”, được gọi là “ Vương quốc kim loại màu Trung Quốc”

Thành phố Văn Sơn: Được gọi là “ Quê hương tam thất Trung Quốc”, được gọi là “ Đất nở hoa tam thất”

Huyện Nghiễm Sơn: Có tên là “ Hành lang Điền Quế”, được gọi là “ Quê hương tam thất Trung Quốc”.

Khưu Bắc: Được gọi là “ Quê hương ớt Trung Quốc”

Huyện Quảng Nam: Có tên là “ Quảng Nam quê dân tộc Choang” “ Quê hương thạch hộc vỏ sắt Quảng Nam Trung Quốc”, được gọi là “ Quê hương võ thuật Trung Quốc”

Huyện Phú Ninh: “ Cổng đông Vân Nam” “ Quê hương hoa hồi Trung Quốc”

Huyện Ma-li-po: Có tên đẹp là “ Đất báu nam cương” và “ Thị trấn quan trọng biên thuỳ”, được gọi là “ Thủ đô màu xanh bà nội Trung Quốc”

Huyện [FS:Page]Mã Quan: Có tên là “ Huyện muôn mã”, được gọi là “ Quê hương nghệ thuật dân gian Trung Quốc”

Huyện Tây Trù: Được gọi là “ Quê hương hoa cải mộc”, “ Nơi tìm lại mặt trời ”

Xi-shuang-ban-na

Châu Xi-shuang-ban-na: Được gọi là “ Đá quý màu xanh trên mũ vua thực vật” và “ Vương quốc thực vật”, được mệnh danh là “ Quê hương chim công” “ Vương quốc động vật”

Thành phố Cảnh Hồng: Đượng mệnh danh là “ Vương quốc thực vật” “ Kho  báu thực vật” “ Nhà bảo tàng sinh thái rừng cây”

Huyện Mãnh Hải: Được mệnh danh là “ Huyện thứ nhất chè Phổ Nhĩ Trung Quốc”

Huyện Mãnh lạp: Được mệnh danh là “ Một viên đá quý màu xanh tươi sáng gắn trên chí tuyến bắc” “ Xuân thành thực sự thích hợp cho người ở nhất”

Phổ Nhĩ

Thành phố Phổ Nhĩ: Được mệnh danh là “ Viên ngọc biển xanh” “ Nhà ôxy thiên nhiên” “ Phổ Nhĩ sinh thái”, được gọi là “ Thiên đường thế giới, thế giới thiên đường”, có tên là “ Nguồn chè thế giới” “ Đô thị cà phê Trung Quốc”

Khu Tư Mao: Có tên là “ Bến phà đường bộ Đông Nam Á” và “ Tư Mao bạc”

Huyện Ninh Nhĩ: Được mệnh danh là “ Quê hương chè Phổ Nhĩ”

Huyện Lan Thương: Có tên đẹp là “ Bản làng vùng núi La-hu, đất báu biên thuỳ”

Huyện Tây Minh: Có tên đẹp là “ Nhà Ôxy thiên nhiên”, được gọi là “ Hoạt hoá thạch” phát triển xã hội nhân loại, “ Thành thứ nhất sinh thái Trung Quốc”

Huyện Mạnh Liên: Có tên đẹp là “ Đá quý màu xanh khắp nơi”, “ Quê hương long huyết thụ”.

Huyện Cảnh Đông: Được mệnh danh là “ Kho báu màu xanh thiên nhiên” và “ Kho Gen giống loài thiên nhiên”, có tiếng là “ Kho thịt kho lương thực” Phổ Nhĩ, có tên đẹp là “ Quê hương chim hoạ mi”

Huyện Cảnh Cốc: Có tên đẹp là “ Đất báu vô lượng, dấu vết phật tiên”, được mện danh là “ Viên ngọc sáng biển rừng, nguồn tổ tiên chè, quê hương trống chân voi, quê hương quả muỗm”

Huyện Trấn Nguyên: Được mệnh danh là “ Quê hương cây vua chè hoang dại thế giới”

Huyện Giang Thành: Có tên là “ Nhất mắt vọng tam quốc”

Huyện Mặc Giang: Được mệnh danh là “ Quê hương Ha-ni, Thành hồi quy, nhà trẻ sinh đôi, “ Chỗ mặt trời chuyển mình”, “ Quê hương gạo cẩm Trung Quốc”

Lâm Thương

Thành phố Lâm Thương: Được mệnh danh là “ Con đường tơ lụa phương nam”, “ Cổ đạo tơ chè tây nam”, có tên đẹp là “ Nhà điều hoà châu Á”, “ Quê hương dân tộc Va thế giới” “ Quê hương chè đen Điền”, “ Quê hương quả óc  chó”

Khu Lâm Tường: Được mệnh danh là “ Đô thị điều hoà mùa xuân, đất sung sướng nhất”

Huyện Vân: Có tên đẹp là “ Viên ngọc sông Thường Giang”

Huyện Phượng Khánh: Được mệnh danh là “ Quê hương chè đen Điền”

Huyện Thương Nguyên: Thường gọi là vùng núi A-va, còn gọi là “ Đất vua quả bầu”, được mệnh danh là “ Quê hương tranh tường[FS:Page]” “ Vương quốc động thực vật” “ Quê hương ca vũ dân tộc Va” “ Quê hương dân tộc Va thế giới”

Huyện Song Giang: Đất nguyên sinh chè lá to Mãnh Khố Trung Quốc, có tên đẹp là “ Viên ngọc sáng trên chí tuyến bắc”

Huyện Vĩnh Đức: Có tên đẹp là “ Quê hương quả muỗm

Huyện Trấn Khang: Có tên đẹp là “ Huyện thứ nhất biên cương vạn lý”

Bảo sơn

Thành phố Bảo Sơn: Được mệnh danh là “ Thành phố hoa lan”, có tên là “ Danh bang văn hiến Điền Tây”

Khu Long Dương: Có tên là “ Kho lương thực Điền Tây”

Thành phố Đằng Xung: Được mệnh danh là “ Thành thứ nhất cực biên”  “ Thành thứ nhất ngọc bích Trung Quốc”

Huyện Xương Ninh: Có tên đẹp là “ Quê hương chè ngàn năm, thành phố ruộng vườn”

Huyện Thi Điện: Có tên đẹp là “ Quê hương kim bố lãng”

Huyện Long Lăng: Có tên đẹp là “ Bến phà buổi sáng Điền Tây”

Đức Hồng

Châu Đức Hồng: Được mênh danh là “ Quê hương chim công” “ Quê hương kèn bầu” “ Quê hương mục não tung ca”

Mang Thị: Được mệnh danh là “ Quê hương chim công” “ Thành phố rạng đông”, là quê hương của “ Gạo che đậy” gạo cống dâng hoàng cung đời lịch sử

Thành phố Thuỵ Lệ: Được mệnh danh là “ Công viên rừng cây thiên nhiên”  và “ Vương quốc động thực vật”

Huyện Long Xuyên: Được mệnh danh là “ Quê hương mục não tung ca Trung Quốc”

Huyện Lương Hà: Có tê đẹp là “ Quê hương kèn bầu”

Huyện Dinh Giang: Có tên gọi là “ Quê hương quả hạch”

Nộ Giang

Châu Nộ Giang: Có tên đẹp là “ Kho Gen giống loài sinh vật” “ Vực thẳm phương đông”

Thành phố Lô Thuỷ: Được gọi là “ Quê hương Bai-shi”

Huyện Phúc Cống: Được mệnh danh là “ Quê hương mặt trăng đá, đất phúc người và thần ở cùng”, “ Hải dương ca hát, thế giới vũ đạo”

Huyện Lan Bình: Có tên đẹp là “ Cửa tam giang”

Huyện Cống Sơn: Được mệnh danh là “ Viên ngọc tam giang”, “ Kho Gen giống loài”

Xiang-ge-li-la

Châu Địch Khánh: Có tên đẹp là “ Xiang-ge-li-la”, được gọi là hải dương hoa tươi, thế giới ca vũ”, có tên đẹp là “ Biết nói là biết ca hát, biết đi là biết nhảy múa”, được mệnh danh là “ Vương quốc động thực vật” và “ Vườn hoa núi cao thiên nhiên”

Thành phố Xiang-ge-li-la: Có tên đẹp là “ Nơi cách thiên đường gần nhất”

Huyện Đức Khâm: “ Quê hương dây đàn” “ Quê hương ca vũ”, có tên đẹp là “Tiểu Xiang-ge-li-la”

Huyện Duy Tây: Có tên đẹp là “ Quê hương hoa lan” “ Quê hương cây thuốc bắc” “ Vườn hoa đỗ quyên thiên nhiên” và “ Nơi vui chơi của khỉ  lông vàng Vân Nam”

Lệ Giang

Thành phố Lệ Giang: Có tên gọi là “ Venice phương đông” “ Đất thánh tình yêu” “ Đô thị gặp duyên”

Khu cổ thành: Có tên đẹp là “ Quê hương nước cao nguyên” “ Cô tô cao nguyên”, “ Venice phương đông”

Huyện Ngọc Long: Có tên đẹp là &ld[FS:Page]quo; Ngọc bích kim xuyên” “ Quê hương cây thuốc bắc”

Huyện Vĩnh Thắng: Có tên gọi là “ Kho lương thực tây Điền Tây Bắc” “ Quê hương cả cơm giàu cá”

Huyện Ninh Lang: Thường gọi là “ Tiểu Lương Sơn” “ Quê hương cây thuốc Vân Nam”, hồ Lô Cô được mệnh danh là “ Vương quốc hệ mẹ duy nhất trên thế giới ngày nay” và “ Nước nữ nhi phương đông”

Đại Lý

Châu Đại Lý: Có tên đẹp là “ Danh bang văn hiến” “ Giơ-ne-vơ phương đông”, được mệnh danh là “ Kho báu thực vật” và “ Nơi vui chơi động vật”

Thành phố Đại Lý: Được mệnh danh là “ Thành phong hoa tuyết nguyệt”  “ Thành nổi tiếng cao nguyên”, có tên gọi là “ Thuỵ Sĩ phương đông”

Huyện Nguy Sơn: Có tên gọi là “ Cố đô nước Nam Chiếu” “ Đất thánh tế tổ dân tộc Di Trung Hoa” “ Quê hương món ăn lót dạ nổi tiếng Trung Quốc” “ Quê hương nghệ thuật nhuộm bó dân gian Trung Quốc” “ Quê hương dân ca dân tộc Di Trung Quốc, được đời nhà Thanh phong là “ Danh bang văn hiến”

Huyện Nam Giản: Có tên đẹp là “ Quê hương khiêu thái” “ Quê hương đả ca”
Huyện Di Độ: Có tên gọi là “ Danh bang văn hiến” “ Quê hương hoa đăng” “ Quê hương dân ca”

Huyện Tường Vân: Có tên đẹp là “ Nguồn gốc Vân Nam, quê hương mây  màu”

Huyện Dạng Tỵ: Có tên đẹp là “ Quê hương quả óc chó Trung Quốc”

Huyện Vân Long: Có tên là “ Vân Long Điền Tây Trấn Thanh”, được mệnh danh là “ Nhà bảo tàng cầu cống”

Huyện Vĩnh Bình: Được gọi là “ Quê hương “ Miến Quế”

Huyện Tân Xuyên: Có tên đẹp là “ Thành phố nho cao nguyên, Thố Lỗ Phiên nam quốc”, “ Đất báu khu nhiệt”, “ Quê hương quả quýt”

Huyện Nhĩ Nguyên: Có tên đẹp là “ Quê hương suối nước nóng” “ Quê hương quả mơ Trung Quốc”

Huyện Hạc Khánh: Được mệnh danh là “ Quê hương suối đầm” “ Quê hương công nghệ” “ Quê hương hoa lan nổi tiếng Trung Quốc”, có tên đẹp là “ Danh bang văn hiến”

Sở Hùng

Châu Sở Hùng: Từ trước có tên là “ Vườn đại quan văn hoá dân tộc Di Trung Quốc” “ Quê hương nhân loại phương đông” và “ Quê hương khủng long thế giới”

Thành phố Sở Hùng: Có tên là “ Cửa nhà tỉnh thành, yết hầu phía tây”, có  tên đẹp là “ Quê hương trống đồng thành chuông”

Huyện Vĩnh Nhân: Có tên đẹp là “ Thành ánh nắng mây màu”

Huyệ Nam Hoa: Có tên đẹp là “ Con đường lớn thông cửu phủ”, có tên đẹp  là “ Quê hương quả óc chó Trung Quốc” “ Vương quốc nấm hoang dại” “ Phố ẩm thực sinh thái”

Huyện Đại Diêu: Có tiếng là nguồn gốc của “ Kim mã bích kê”, nới sinh ra kịch dân tộc Di Trung Quốc, quê hương của Mi-yi-lu, có tên là “ Quê hương quả óc chó” “ Đô Đô Điền Trung ( đô thị đồng Điền Trung )” “ Đất thánh tế Khổng”

Huyện Diêu An: Có tên đẹp là “ Thành hoa sen”, “ nơi cả cơm giàu c&[FS:Page]aacute;”

Huyện Mâu Định: Có tên đẹp là “ Quê hương múa chân trái” “ Quê hương người thợ”

Huyện Lộc Phong: Được mệnh danh là “ Quê hương khủng long”, nguồn gốc người châu Á

Huyện Vũ Định: Được mệnh danh là “ Hàng rào tỉnh lỵ, cánh tay phải Điền Tây

Huyện Nguyên Mưu: Được mệnh danh là “ Quê hương người Nguyên Mưu”

Vân Nam phác họa

đi du lịch

Lão Pha Hắc Hà th...

Khu bảo vệ thiên nhiên Lão ...


Thôn Chương Lang h...

“Chương Lang” là ngô...


Thôn Trác Mộc Lan...

Từng lớp ruộng bậc thang, cây cổ trăm năm cộ...


Vân Nam say đắm